تور آنتالیا از تهران با پرواز ایران ایر ویژه ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت
با خدمات ALL , UALL
شروع نرخ ۲/۵۹۰/۰۰۰ تومان
تیداگشت اطلس ۰۴۱۳۴۷۵۰۴۷۵