تور زمینی ارمنستان ویژه عید فطر ۱۲ و ۱۳ خرداد
تیداگشت اطلس ۰۴۱۳۴۷۵۰۴۷۵